РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА

elbЕЛАБОРАТИ И Б-ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ « НАЗАД


ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ

 записи од  1  до  1  од вкупно 1

Кога: од   01.01.2013 до 31.12.2013 Излезна информација:
Што Колку
Издадени решенија за елаборати 18
Тековни решенија за одобрување на елаборати 0
Издадени Б-Интегрирани еколошки дозволи 3
Тековни предмети за издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи 1


Ресурси:
  • 1 инспектор за животна средина – Општина Гевгелија (Димитар Кречев, моб.: 072/227-159; e-mail:krecevmite@yahoo.com)
ПРАТИ МАИЛ »
Надлежности:
  • Вршење контроли за поседување на елаборат за заштина на животната средина
  • Изготвување на решенија за одобрување на елаборат
  • Изготвување записници и решенија за издавање на Б-интергрирана еколошка дозвола
  • Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола