РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА

zsЗАШТИТА ОД БУЧАВА avКВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТЕН ВОЗДУХ
usoКОНТРОЛА НА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД elЕЛАБОРАТИ И Б-ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

snoСОБИРАЊЕ НА ОТПАД jcЈАВНА ЧИСТОТА
kmВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА jcПРОИЗВЕДЕНА И ПОТРОШЕНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ
uoЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ lpЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

КОНТАКТ ФОРМА

Категорија: Please select an item.
* Име и презиме: Полето не смее да биде празно!
* Е-mail: Полето не смее да биде празно! Невалиден e-mail.
Телефон Invalid format.
* Наслов Полето не смее да биде празно!
* Порака Полето не смее да биде празно!