РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА

kzsoКОНТРОЛА НА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД « НАЗАД


ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ

 записи од  1  до  2  од вкупно 2

Кога: од   01.02.2014 до 28.02.2014 Излезна информација:
Што Колку
Извршени контроли по службена должност 6
Извршени контроли по барање на странки 1

Кога: од   16.01.2014 до 31.01.2014 Излезна информација:
Што Колку /
Извршени контроли по службена должност 4
Извршени контроли по барање на странки 0


Ресурси:
  • 1 Инспектор за животна средина – Општина Гевгелија (Димитар Кречев, моб.: 072/227-159; e-mail:krecevmite@yahoo.com)
ПРАТИ МАИЛ »
Надлежности:
  • Избегнување, и во најголема можна мера, намалување на количеството на создадениот отпад
  • Искористување на упоребливите состојки на отпадот
  • Одржлив развој, преку зачувување и заштеда на природните ресурси
  • Спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето
  • Отстранување на отпадот на начин што е прифатлив за животната средина
  • Висок степен на заштита на животната средина,животот и здравјето на луѓето