РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

kzsoЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ « НАЗАД


ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ

 записи од  1  до  5  од вкупно 6

Кога: од   16.03.2014 до 31.03.2014 Излезна информација:
Што Колку
Вкупно новопоставени сијалични места /
Вкупно заменети сијалици 109

Кога: од   01.03.2014 до 15.03.2014 Излезна информација:
Што Колку
Вкупно новопоставени сијалични места /
Вкупно заменети сијалици 55

Кога: од   16.02.2014 до 28.02.2014 Излезна информација:
Што Колку
Вкупно новопоставени сијалични места 15
Вкупно заменети сијалици 189

Кога: од   01.02.2014 до 15.02.2014 Излезна информација:
Што Колку
Вкупно новопоставени сијалични места 2
Вкупно заменети сијалици 225

Кога: од   16.01.2014 до 31.01.2014 Излезна информација:
Што Колку Во тек е тендерска постапка за избор на компанија за оддржување на јавното осветлување.
Вкупно новопоставени сијалични места /
Вкупно заменети сијалици /


Ресурси:
  • ДИГИТАЛ-Струмица - Фирма-изведувач на одржувањето на уличното осветлување
  • 1 референт за улично осветлување од Одделение за комунални работи и локални патишта во општина Гевгелија (Тодор Тошев, моб: 075/436-777; e-mail: tosesvetilki@yahoo.com)
ПРАТИ МАИЛ »
Надлежности:
  • Поставување на нови сијалични места
  • Промена на неисправни сијалици и други елементи од уличното осветлување