РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

kzsoЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ « НАЗАД


ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ

 записи од  1  до  1  од вкупно 1

Кога: од 01.12.2013 до 31.12.2013 Излезна информација:
Што Колку
Изградени нови улици 1234
Изградени нови патишта 43
Реконструкција на улична површина 23
Бетонирање на улици 567
Бетонирање на тротоари 1235


Ресурси:
  • 1 советник за уредување на комунална инфраструктура од сектор за Комунални работи и локални патишта, општина Гевгелија: Благој Горгиев, 076-218-988
    e-mail : blagoj_gorgiev@yahoo.com
  • 4 вработени во Сектор за Комунални работи и локални патишта, општина Гевгелија
ПРАТИ МАИЛ »
Надлежности:
  • Изградба на нови улици и тротоари
  • Реконструкција на улична површина
  • Бетонирање на улици и тротоари