РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

kzsoПРОИЗВЕДЕНА И ПОТРОШЕНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ « НАЗАД


ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ

 записи од  1  до  2  од вкупно 2


Кога: од   01.03.2014 до 31.03.2014 Излезна информација:
Што Колку (m3)
Произведена вода 261.091 m3
Потрошена вода 139.158  m3

Кога: од   01.02.2014 до 28.02.2014 Излезна информација:
Што Колку (m3)
Произведена вода 212.000 m3
Потрошена вода 134.308  m3


Ресурси:
  • 2 Бунарски подрачја (Постојат 6 бунарски подрачја во општината, но само на 2 има поставено мерачи)
  • 15 вработени лица во сектор Водовод и канализација, сервисирање и баждарење водомери и градежна група
  • Надлежно лице: Митко Такашманов, моб: 075/320-546; e-mail: vodovot@t-home.mk
ПРАТИ МАИЛ »
Надлежности:
  • Производството на вода за пиење опфаќа две бунарски подрачја , Моин и Вардар со резервоар за град Гевгелија и резервоари за населените места Стојаково, Богородица, Моин и Мрзенци, додека населените места Негорци, Прдејци и Смоквица со вода се снабдуваат од природни каптажи со резервоари
  • Чистење на сите резервоари кои се во експлоатација
  • Анализа и контрола на водата за пиење (бактериолошка,физичко-хемиска,радиолошка и биолошка)
  • Хлорирање на водата за пиење